Правила на играта


Winbet

Наградите от месец януари 2019 г. ще се изплащат в WINBET, затова моля, ако нямате регистрация да си направите. 

1. За да участвате в играта трябва да сте навършили 18 години. Всеки потребител може да има само една регистрация.

2. Играта започва на всеки първи ден от календарния месец и завършва един ден преди края на месеца.

3. В началото на всеки месец точките за прогнози на всички участници се изравняват. Началният баланс е 10000 точки.

4. За новорегистрираните такива – също ще бъдат предоставени по 10000 точки.

5. Минималната прогноза за една среща е 10 точки. Максималната – 100 точки.

6. Прогнози могат да се правят до една минута, преди обявения начален час на срещата.

7. Може да правите единични и множествени прогнози.

8. Всеки може да прогнозира дадена среща само веднъж като единичен и веднъж като множествен залог.

9. Резултатите от прогнозите се обработват в рамките на 24 часа.

10. Прогнози за срещи, които не се състоят в обявеният час за начало, за прекъснати такива или изтеглени с ден по-рано, както и такива, които не се състоят до 24 часа от обявеният начален час ще се считат за невалидни и точките ще се възстановяват.

11. Неактивни потребители в рамките на три месеца ще бъдат изтривани.

12. Собствениците на сайта и лица от техните семейства не могат да участват в играта.

13. Награди ще има за първите пет участници в играта:

Стойността на наградите е както следва:

Първо място – 40 лв.
Второ място – 25 лв.
Трето място – 15 лв.
Четвърто място – 10 лв.
Пето място – 10 лв.

14. За да получите наградата си от играта, трябва да сте направили поне пет прогнози през месеца.

15. За да получите свойте награди, ако нямате регистрация, трябва да се регистрирате в сайта на нашият спомоществовател: WinBet.

16. Месечното класиране ще остане качено на сайта до 15:00 часа на последния ден от месеца, а след това сметките на всички участници се изравняват – по 10000 точки.

17. Наградите се получават до 5-то число на месеца, следващ месеца на спечелените награди, в интернет портфейла Skrill / Moneybookers.

18. По никакъв начин няма да се толерират участници, които нарушават тези правила.

19. Ако откриете каквито и да е неточности при отразяване на резултатите след обработване на дадена среща, моля да ни информирате.

20. Сайта betbgin.net си запазва право да променя тези правила по всяко време!

Пълни указания за регистрация в WinBet може да намерите тук.

Пълни указания за регистрация в Skrill може да намерите тук.

Желаем Ви Успех!

10.05.2019 г.